Обявление за приключване на договори Д-ОП-42 и Д-ОП-44