Обявление за приключване на договори Д-ОП-35 и Д-ОП-38