Решение за класиране и обявяване на изпълнител и прекратявяне на обос.позиции