Освобождаване на гаранция за изпълнение Д-74/07.07.14г.