Освобождаване на гаранция за изпълнение Д-72/03.07.2014г.