информация за извършени периодични плащания м.ноември 2015г.