Покана за пазарни консултации с представяне на индикативни цени изх. № 1102/25.03.2020 г.