Покана за пазарни консултации с представяне на предложения с индикативни цени Изх. №2594/20.06.2019