Разяснения по постъпил въпрос съгласно чл.29 от ЗОП