Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.29 от ЗОП