Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за освобождаване на гаранция за участие