Съобщение за промяна на датата на отваряне на оферти