Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти и промяна на датата на отваряне на офертите

Качване на файлове: 
Видимост на тази публикация: 
Public - accessible to all site users