информация за извършени периодични плащания м.юни 2015г.