информация за извършени периодични плащания м.февруари 2015г.