Разяснения по постъпил въпрос по чл.101б, ал.6 от ЗОП