разяснения по постъпили въпроси, съгласно чл.101б, ал.6 от ЗОП