информация за извършени периодични плащания м.август 2015 г.