Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП