Обявление за приключване на договор Д-ОП-173/19.11.2020