Решение за одобрение на обявление за изменение или допълнителна информация