Обявление за приключване на договор № Д-ОП-8/20.03.20г.