Обявление за приключване на договор № Д-ОП-13/01.04.20г.