Обявление за възложена поръчка - прекратяване на обособени позиции