Обявление за приключване на договор № Д-ОП-60/19.09.2019г.