Съобщение за промяна на мястото на отваряне на оферти