Обявление за възложена поръчка - сключване на договори по об.позиция № 1 и № 2