Обявление за приключване на договор № Д-ОП-24/12.03.19г.