Решение за класиране, определяне на изпълнители и прекратяване на обособени позиции

Видимост на тази публикация: 
Public - accessible to all site users