Обявление за приключване на договори Д-ОП-243 и Д-ОП-244