Обявление за приключване на договори Д-ОП-240 и Д-ОП-241