Обявление за възложена поръчка- прекратяване на об.поз. № № 25, 36, 39, 42, 44 и 45