Съобщение за промяна на датата на отваряне на оферти

Видимост на тази публикация: 
Public - accessible to all site users