Обявление за възложена поръчка - сключване на договори по об.позиции № 1, 2, 5, 9, 17, 18, 20, 24 и 25