Обявление за възложена поръчка - сключване на договори по об.позиции № 4,6,10,15,16,21