Обявление за възложена поръчка - сключване на договори по об.позиции № 1,3,4,5,6 и 7