Обявление за възложена поръчка - сключване на договор по об. позиция № 2