Обявление за възложена поръчка- прекратяване на об.поз. № № 12,27,28,32,33,34,45,63,65,68,69,74,75,80,85,88,93 и 94