Разяснения по постъпил въпрос съгласно чл.33 от ЗОП