Обявление за приключване на договори Д-ОП-56 и Д-ОП-59