информация за извършени периодични плащания м.февруари 2016г.