Съобщение за отваряне на ценови оферти

Видимост на тази публикация: 
Use group defaults