Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти