Разяснение по постъпил въпрос, съгласно ч.33, ал.1 от ЗОП