Конкурс за проект - пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП