Резултати от пазарна консултация, възложена с граждански договор № ГД-85/27.8.19г.