Покана за пазарни консултации с представяне на предложения с индикативни цени изх. № 2556/18.06.2019г.