Разяснения по постъпили въпроси, съгласно чл.29 от ЗОП