Разяснение по постъпил въпрос, съгласно чл.29 от ЗОП

Видимост на тази публикация: 
Public - accessible to all site users