Разяснение по постъпил въпрос, съгласно чл.29 от ЗОП